ANBI

Stichting DeeAispora is currently applying for ANBI status. 

 

DOELSTELLING 

Stichting DeeAispora deelt het beste van de Ierse cultuur met een internationaal publiek in Amsterdam. Dit door het stimuleren van Iers-Nederlandse culturele samenwerking, in het bijzonder rond de jaarlijkse St. Patrick's Day-viering in maart. Ook bieden we de kans aan een breed publiek (jong en oud, Nederlands, Iers en internationaal) om zelf deel te nemen aan Ierse cultuur: o.a. muziek, dans, literatuur, film en gerechten. Daarnaast organiseert de stichting gedurende het jaar festivals met een Iers karakter, zoals rond Halloween.

 

 

BESTUUR


Voorzitter: Dhr. Patrick Ryan (Fintech, newtech en entertainment entrepreneur)

Secretaris: Dhr. Robert Kieft (DutchCulture, centre for international cooperation)

Penningmeester: Mw. Helen Finn (eigenaar Top Admin Report Accounting)

Algemeen lid: Mw. Deirdre Daly (Design Thinking, Communications & Art Direction)

Algemeen lid: Dhr. JG Archer (CEO & oprichter BizLabs)

Algemeen lid: Mw. Claire Schipper (CRH Corporate Finance Manager)

 

 

BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als lid van bestuur. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

 

RSIN/fiscaal nummer:  854193212

Bank account: TRIODUS NL45 TRIO 0197 9365 55

KvK nummmer: 61072745

 

 

ADRESGEGEVENS

Stichting DeeAispora 

Busken Huetstraat 7-3

1054SX Amsterdam

The Netherlands

 

Verslag activiteiten St Patrick's Festival 2018

 

Kijk hier voor een beleidsplan 2018-2019

 

Financial report 2018